Zapiski przyjaciela collie.

Wielka Brytania. Śpiewająca collie "Summer"

poniedziałek, 14 maja 2012

Collie " Summer" Karibuni Desert Song (o: Demelewis Dark Moon Driftin' Over Corydon & m: Karibuni Tennessee Waltz) mieszka z rodziną Beverley Linstead w Wielkiej Brytanii. 

Collie: Karibuni Desert Song wł. i fot. Beverley Linstead

Zaczęła śpiewać, gdy miała jeden rok. Pewnego dnia oglądała ze swoją rodziną telewizyjny program Rytmiczne Przedszkole. Gdy w programie było słychać muzykę zaczęła wydawała z siebie dźwięki. Od tamtej pory śpiewa do dzisiaj.
"Summer" lubi dostawać w nagrody za różne sztuczki kiełbasę i ser, zdobywając przy tym certyfikat najlepszego łapacza kiełbasy. Jednak śpiewa za darmo, bez nagrody, bo ona kocha śpiewać.
Dla mnie jest to niezwykły film, gdyż lubię żywą muzykę i nigdy nie słyszałam śpiewającego melodię i w rytm collie.
Zobaczcie zresztą sami jak collie "Summer" śpiewa z Beverley dobrze znaną w Wielkiej Brytanii piosenkę dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat pod tytułem "Round and Round the Garden"

Round and round the garden
Like a teddy bear
a one step
a two step
and a tickle under here.
 


Patrzę na film i zadaję sobie pytanie-Dlaczego moje collie nie śpiewają?
Ostatnio, kiedy z Mikołajem wygrywaliśmy różne melodie, on na gitarze, ja na skrzypcach, moja najmłodsza collie Delilah podeszła do mnie i rozłożyła się przy mnie układając swoją głowę na moich nogach.
Poddając analizie swoją obecną sytuację dochodzę do wniosku, że w celu rozśpiewania moich collie mam dwa wyjścia: albo zmienić swój muzyczny repertuar albo wreszcie zacząć więcej w domu śpiewać. A może zastosuję oba rozwiązania?
Przesyłam gorące pozdrowienia z Polski.

***Collie "Summer" Karibuni Desert Song (by: Demelewis Dark Moon Driftin 'Over Corydon & m: Karibuni Tennessee Waltz) lives with his family Beverley Linstead in the UK. She started singing when she was one year. One day she and his family watched television program Rhythmic Kindergarten. When music began to play in this program, "Summer" started singing to it. She sings till this day.
"Summer" likes getting a reward (sausages and cheese) for some tricks, earning a certificate at the best catcher of sausage. But she sings for free, without rewards, because she loves to sing.
For me this is a remarkable film because I like lively music, and never heard collie singing the melody and rhythm.
See for yourselves as collie "Summer" with Beverley sings a well-known song in the UK for children aged 1 to 3 years under the title "Round and Round the Garden".

Round and round the garden
Like a teddy bear
and one step
and two step
and a tickle under here.

I look at the film and I ask myself, Maybe my collie can also sing? Why not to teach them?
The last time I was playing variety of tunes with my son Mikołaj on the guitar, me on the violin, my youngest collie Delilah came up to me and laid beside me putting his head on my legs.
After analysing my recent situation, I conclude that in order to teach my collies how to sing I have two choices: either change my music repertoire, or finally start more singing at home. Or apply both?
Greetings from Poland

0 komentarze: