Zapiski przyjaciela collie.

Franciszkańskie blogosławieństwo zwierząt

sobota, 4 lutego 2012
Sobotnia kolęda zakończyła okres świąteczny w naszym domu. Kolęda rozpoczęła się od poświęcenie wody, gdyż zdobycie jej z kościelnej kropielnicy uniemożliwiły trwające stale mrozy. Potem pokropieni wodą modliliśmy się o błogosławieństwa rodziny, naszych collie i domostwa. A dalej tośmy sobie razem pośpiewali i pograli !, rozgrzewając pianino, gitarę i akordeon.

Zajrzyjcie na stronę założonego w 1981 roku w Krakowie przez franciszkanów Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu - REFA, który prowadzi działania edukacyjne i proekologiczne.  Strona warta poczytania. Znajduje się tam także przepiękny tekst obrzędu błogosławieństwa zwierząt. (link)"(...) Stworzone przez Boga zwierzęta żyją w powietrzu, na ziemi i w morzu i w sobie właściwy sposób uwielbiają Stwórcę. Uczestniczą też w losach człowieka i towarzyszą mu w życiu. Sam Bóg, który swoimi dobrodziejstwami obdarza wszystkie żyjące istoty, nierzadko przyjmuje ich pomoc albo posługuje się porównaniami z ich życia, aby nam przybliżyć zrozumienie dziejów zbawienia. Zwierzęta zostały zachowane w arce przed wodami potopu, a po potopie uczestniczyły w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem (por. Rdz 9,9-10). Paschalny baranek przypominał ofiarę składaną na pamiątkę wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej (por. Wj 12,3-14). We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz (por. Jon 2,1-11). Kruki żywiły Eliasza na pustyni (por. 1 Krl 17,6). Zwierzęta uczestniczyły w pokucie ludzi (por. Jon 3,7) i razem z całym stworzeniem uczestniczą w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa.
 

Za wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu prośmy więc Boga o błogosławieństwo dla tych zwierząt, a zarazem wysławiajmy Stwórcę i składajmy Mu dzięki za wszelkie dobro jakim nas obdarza. Prośmy także, abyśmy uznając naszą godność, żyli według Bożego Prawa.

(...)Boże, Ty w swojej mądrości wszystko stworzyłeś. Ty ukształtowałeś człowieka na swoje podobieństwo i obdarzyłeś go błogosławieństwem, aby był dobrym gospodarzem na ziemi. Wyciągnij swoją prawicę i pobłogosław te zwierzęta, abyśmy wszyscy wspierani Twoją pomocą w obecnym życiu, z tym większą ufnością dążyli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego." ( źrodło0 komentarze: