Zapiski przyjaciela collie.

Ruch jest życiem

środa, 20 lipca 2011
Collie ...

Collie nie może żyć bez ruchu,  gdyż ruch to biologiczna potrzeba każdego psa. Collie  to także rasa należąca do grupy psów pasterskich zaganiających, dla których ruch, myślenie i praca stanowią radości życia.  Nawet jeśli mieszkamy na wsi i mamy własny ogródek to skazanie collie na bieganie tylko po tym terenie nie zaspokoi jego potrzeb. Collie, aby być szczęśliwym powinien mieć zaspokojoną potrzebę ruchu przejawiającego się w różnych formach aktywności, najlepiej połączonego ze sportem, nowymi zadaniami i kontaktem z człowiekiem. Ruch u collie wpływa bezpośrednio na jego  zdrowie fizyczne i psychiczne.

 " DAWN MIST Grenwood FCI  na spacerze" fot. Katarzyna Tuczkowska

Człowiek...
 
Ruch jest naturalną, fizjologiczną potrzebą człowieka występującą w ciągu całego jego życia. Człowiek nie może żyć bez ruchu, ponieważ to właśnie ruch stymuluje rozwój fizyczny i psychiczny. Właściwie dawkowany wysiłek fizyczny jest najlepszy lekarstwem, bowiem zabezpiecza człowieka przed wieloma chorobami. Już Arystoteles powiedział, że „Ruch jest życiem – życie jest ruchem”.  Zaś maksymą Greków było powiedzenie „Nie przestajemy ćwiczyć dlatego, że się starzejemy, ale starzejemy się bo przestajemy ćwiczyć”. Z kolie Wojciech Oczko, lekarz z przełomu XVI/XVII wieku stwierdził, że: " Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu".
Niestety w latach 1864-1964 aktywność ruchowa człowieka zmniejszyła się o 93% ( według .A.J.Berg, zob. Starosta W. „Ruch w życiu człowieka i jego znaczenie dla zdrowia” Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu, 2006, str. 61-69  ). A co w latach następnych....
    " DESERT OF LOVE Grenwood FCI nad jeziorem " fot. Dagmara Cytrowska

Collie i Człowiek...

Obydwaj potrzebują ruchu. Często ludzie mówią do właścicieli psów - ty to masz kłopot, bo musisz z psem chodzić na spacery, musisz z nim jeździć na rowerze i tak dalej wymieniają musisz...-A ja nie mam psa i nie muszę. A właśnie, że musisz  !!! nawet jak nie ma psa. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia hipokinezja czyli  „negatywne dla zdrowia osobniczego i społecznego zjawisko, nasilające się w drugiej połowie XX wieku, polegające na dysproporcji pomiędzy zwiększającym się obciążeniem układu nerwowego a zmniejszającym się obciążeniem układu ruchowego. Prowadzi do zaburzeń w zakresie układów: sercowo-naczyniowego, trawiennego, autonomicznego i psychonerwowego.  Uznana za zjawisko cywilizacyjne, według Światowej Organizacji Zdrowia hipokinezja jest obecnie, bezpośrednio i pośrednio, główną przyczyną zgonów (z powodu zapaści, choroby wieńcowej serca), zwłaszcza w krajach rozwiniętych” Według ekspertów WHO minimalną czyli niezbędną dzienną normą ruchu jest:
- dla dorosłego człowieka pracującego fizycznie 10 tysięcy kroków ( czyli około 5-6 km dziennie)
- dla dorosłego człowieka pracującego umysłowo 15 tysięcy kroków ( czyli 7,5- 9 km dziennie)

Jesteś człowiekiem musisz się ruszać ! Jak często wyprowadzasz siebie na spacer ?!!!
Masz collie ? Nie chodzisz na spacery sam.

0 komentarze: